Kategorie usług
 
Menu

Usługa doradcza - zarządzanie ryzykiem i szansami


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/07/13/9075/191239
Cena netto 1 500,00 zł Cena brutto 1 845,00 zł
Cena netto za godzinę 187,50 zł Cena brutto za godzinę 230,63
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2018-08-22 Termin zakończenia usługi 2018-08-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-07-13 Termin zakończenia rekrutacji 2018-08-21
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Grzegorz Kłunduk Przedsiębiorstwo Konsultingowe "AGM"
Osoba do kontaktu Marzena Kłunduk Telefon 608153413
E-mail mklunduk@agm-konsulting.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Usługa doradcza ma na celu przygotować osoby zarządzające przedsiębiorstwem do przeprowadzenia kompleksowej oceny ryzyka w organizacji, a następnie wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania ryzykiem w organizacji. Celem dodatkowym jest odniesienie do spełniania wymagań normy ISO 9001:2015. Dzięki formie zamkniętej usługa pozwala na precyzyjne omówienie kontekstu ryzyka na konkretnych przykładach z życia przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki jego działalności. Trener ma możliwość udzielania szczegółowych odpowiedzi na konkretne pytania ( z uwzględnieniem specyfiki działalności przedsiębiorstwa),udzielania wskazówek do znajdywania wyjścia z konkretnych sytuacji kryzysowych oraz finalnie doboru odpowiedniej metody do dalszego samodzielnego określania przez przedsiębiorstwo strategii zarządzania ryzykiem( FMEA, SWOT, etc.). Głównym celem usługi jest zatem przygotowanie uczestników do doskonalenia stosowanych przez siebie w pracy metod zarządzania ryzykiem, tak, by ich działania wpływały na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Uczestnicy nauczą się zasad obiektywnej oceny własnej pracy oraz nabędą kompetencji w zakresie jej samodoskonalenia.
Cel edukacyjny
Uczestnictwo w doradztwie pozwoli pracownikowi zweryfikować posiadaną wiedzę na temat metod szacowania ryzyka nie tylko w obrębie zajmowanego stanowiska pracy, lecz przede wszystkim w aspekcie globalnej polityki rozwoju przedsiębiorstwa. Zatrudniające go przedsiębiorstwo dokona w ten sposób podniesienia efektywności działań podejmowanych w zakresie planów rozwoju.
Drukuj do PDF