Kategorie usług
 
Menu

Konkurs sugestii i 5S


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/07/12/20075/191181
Cena netto 7 900,00 zł Cena brutto 9 717,00 zł
Cena netto za godzinę 493,75 zł Cena brutto za godzinę 607,31
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2018-08-10 Termin zakończenia usługi 2018-11-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-08-10 Termin zakończenia rekrutacji 2018-10-10
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowe Columbus- Beata Karbowniczak
Osoba do kontaktu Beata Karbowniczak Telefon 513-199-555
E-mail karbowniczak@onet.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania i metody stosowanych w ramach systemu KAIZEN- standaryzacja i konkurs sugestii, umożliwiających uczestnikom skuteczne i efektywne doskonalenie procesu, produktu, własnego stanowiska. Nabyte umiejętności umożliwiają sprawne rozwiązywanie problemów z zakresu ciągłego doskonalenia.
Cel edukacyjny
Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania i metody stosowanych w ramach systemu KAIZEN- standaryzacja i konkurs sugestii, umożliwiających uczestnikom skuteczne i efektywne doskonalenie procesu, produktu, własnego stanowiska. Nabyte umiejętności umożliwiają sprawne rozwiązywanie problemów z zakresu ciągłego doskonalenia.
Drukuj do PDF