Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Kurs języka angielskiego. Poziom A2+/B1. Zajęcia w grupie 4-6 osób. BON SZKOLENIOWY - dofinansowanie 88%. 110 godzin


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/07/12/28200/191180
Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł
Cena netto za godzinę 37,27 zł Cena brutto za godzinę 37,27
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 110
Termin rozpoczęcia usługi 2018-09-10 Termin zakończenia usługi 2019-05-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-07-12 Termin zakończenia rekrutacji 2018-09-07
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu English Language Education. Nauczanie języka angielskiego. dr Marcin Rogalski
Osoba do kontaktu Marcin Rogalski Telefon 606649455
E-mail marcinrr@hotmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji posługiwania się językiem angielskim na poziomie A2+/B1 określonym przez Europejski system opisu kształcenia językowego (Common European Framework of Reference CEFR). Uczestnik w trakcie szkolenia nabiera następujące umiejętności językowe w zakresie mówienia, słuchania, czytania oraz pisania: -opisuje wygląd zewnętrzny i osobowość, wypowiada się na temat różnic kulturowych, prezentuje siebie i swoją rodzinę, pisze list prywatny, określa uczucia i emocje, wypowiada się na temat wspomnień, wypowiada się na temat różnych aspektów pracy, zalet i wad pracy za granicą, pisze podanie o pracę, definiuje różne wyrazy przy pomocy zdań przydawkowych, wypowiada się na temat chorób, ich objawów i dolegliwości, nazywa części ciała, wypowiada się na temat sposobów odżywiania się, wypowiada się na temat różnych czynności przy pomocy czasu present perfect continuous, wypowiada się na temat komputerów, Internetu, wypowiada się na temat przyszłości – planów, prognoz, nadziei, wypowiada się na temat sposobów ochrony środowiska, składa, przyjmuje, odrzuca propozycje, nazywa pomieszczenia w domu, spekuluje na temat przeszłości przy pomocy must/could/can’t have, rezerwuje listownie pokój w hotelu, wypowiada się na temat różnych sposobów poznawania ludzi, wypowiada się na temat hipotetycznych sytuacji przy pomocy zdań drugiego okresu warunkowego, porównuje rzeczy przy pomocy różnych stopni przymiotników, prowadzi towarzyskie rozmowy, wypowiada się na temat podróżowania, wakacji, miejsc wartych zwiedzania, uzyskuje informacje w biurze podróży, punkcie informacyjnym na lotnisku, buduje zdania w stronie biernej, wypowiada się na temat sposobów zarabiania/wydawania pieniędzy, wyraża hipotezy na temat przeszłych zdarzeń przy pomocy zdań trzeciego okresu warunkowego, składa/odrzuca propozycje, podaje alternatywne rozwiązania, wypowiada się na temat różnych dziedzin sztuki, ocenia wydarzenia artystyczne. Poznaje kulturę krajów anglojęzycznych. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.
Drukuj do PDF