Kategorie usług
 
Menu

Model biznesowy: CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu dla firm odpowiedzialnych (ang. CSR, corporate social responsibility).


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/07/12/19809/191172
Cena netto 3 750,00 zł Cena brutto 3 750,00 zł
Cena netto za godzinę 234,38 zł Cena brutto za godzinę 234,38
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2018-09-14 Termin zakończenia usługi 2018-09-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-07-12 Termin zakończenia rekrutacji 2018-08-25
Maksymalna liczba uczestników 13
Kategoria główna KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu BLAUT Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grzegorz Blaut Telefon +48 500518600
E-mail grzegorz@blautakademia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Odpowiedzialne prowadzenie działalności przez organizację przynosi szereg korzyści, zarówno działającemu podmiotowi, jak i jego otoczeniu wewnętrznemu i zewnętrznemu. Szkolenie wprowadzi uczestników do zagadnień związanych z odpowiedzialnym biznesem (ang. CSR, corporate social responsibility) i przedstawi argumenty na rzecz wdrażania tej idei przez firmy. Uczestnicy zostaną zapoznani z międzynarodową norma ISO 26000 kluczowymi pojęciami dotyczącymi tej koncepcji , przewodnikiem po CSR , narzędziami i przykładami dobrych praktyk. Uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę, która pozwoli im na wdrożenie odpowiednich procedur zgodnych z założeniami społecznej odpowiedzialności biznesu. Szkolenie ma charakter warsztatowy i kładzie nacisk na praktyczne aspekty wdrażania CSR w firmie. Obszerna, skondensowana dawka wiedzy teoretycznej ilustrowana konkretnymi przykładami działań firm. Poruszane będą zaganiana jak eliminować konsekwencje dla firmy w postaci: -spadku zaangażowania -braku efektywności -mniejszych zysków firmy -kosztów związanych z absencją ( tzw. L4 ) Proponujemy inwestycję społecznie odpowiedzialną w rozwój kultury zdrowia, która zaowocuje większym zaangażowaniem, jakością pracy oraz szacunkiem i zaufaniem ze strony pracowników. Wdrożona strategia to również rozwiązanie na pozyskanie i utrzymanie tych najlepszych pracowników. Gdy rośnie zaufanie do firmy, zwiększa się również atrakcyjność firmy na rynku pracy, co pozwala przyciągnąć nowych i zatrzymać najlepszych pracowników. Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne do uczestniczenia wdrożenia norma ISO 26000. Omówione zostaną normy wskazujące na korzyści płynące z wdrażania CSR. Zdefiniowane zostaną obszary CSR i przykładowe zagadnienia związane z nimi (wg normy ISO 26 000) Omówione będą zagadnienia jak identyfikować interesariuszy firmy , jak budować ich zaangażowanie. Umiejętności zdobyte podczas szkolenia, umożliwią uczestnikowi bezpieczne poruszanie się w świecie skomplikowanych norma ISO 26000. Przedstawione będą procedury jak wdrażać narzędzia i standardy CSR oraz korzystać z bogatej bazy wdrożeń. Uczestnicy dowiedzą się, co oznaczają pojęcia zawarte w normie ISO 26000. Duży nacisk będzie kładziony na to jak zadbać o zdrowie i zadowolenie swoich pracowników. Dzięki zdobytej wiedzy, uczestnik pozna regulacje prawne oraz normy ISO 26000 będzie potrafił unikać zagrożeń, oraz rozróżniać je w świecie biznesu. Nabędzie umiejętności w zakresie zdefiniowania koncepcji CSR oraz wskazania korzyści płynące z wdrażania CSR. Wskazania obszaru CSR i przykładowych zagadnień związane z nimi (wg normy ISO 26 000) Będzie posiadał wiedzę jak identyfikować interesariuszy firmy oraz w jaki sposób budować ich zaangażowanie. Pozna podstawowe narzędzia i standardy CSR oraz przykłady ich wykorzystania w praktyce. Ludzie żyjący w nieustannym pośpiechu, chronicznie zmęczeni nie są ani kreatywni ani efektywni, a ponadto obniżają poziom energii w całym zespole. Nierzadko też częściej chorują, i częściej nie ma ich w pracy. A to z kolei generuje koszty. Wpływa to negatywnie na kondycję całej firmy. Zdrowy, zadowolony, zmotywowany do pracy i spełniony zawodowo człowiek bardziej lubi swoją pracę, mocniej się angażując, ostatecznie osiąga lepsze wyniki. Wpływa to pozytywnie na kondycję całej firmy. Jak temu zaradzić – wdrożyć CSR. Szkolenie zakończy się zdobyciem: - wiedzy na temat zasad działania systemu norm ISO 26000 - umiejętności: dokonania wdrożenia systemu CSR wg norm ISO 26000 - kompetencji społecznych: wykształcenie umiejętności sposobu rozmowy o systemach CSR i normach ISO 26000
Drukuj do PDF