Kategorie usług
 
Menu

MAGAZYNOWANIE chemikaliów i towarów niebezpiecznych


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/07/12/10770/191058
Cena netto 590,00 zł Cena brutto 590,00 zł
Cena netto za godzinę 84,29 zł Cena brutto za godzinę 84,29
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-16 Termin zakończenia usługi 2018-10-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-07-12 Termin zakończenia rekrutacji 2018-10-09
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Logistyka
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu PRESTIGE EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA
Osoba do kontaktu Katarzyna Panek Telefon 32 738 51 90
E-mail szkolenia@eck-prestige.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowej wiedzy w zakresie problematyki magazynowania chemikaliów i towarów niebezpiecznych dotyczącej m. in. wymagań, warunków, ograniczeń oraz wyposażenia magazynów.
Cel edukacyjny
Znajomość przepisów regulujących problematykę magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów Umiejętność rozpoznawania zagrożeń mogących wystąpić podczas magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów Umiejętność doboru środków ochrony indywidualnej dla pracowników zaangażowanych w prace związane z magazynowaniem i transportem wewnątrzzakładowym Umiejętność racjonalnego doboru wyposażenia magazynu – ograniczenie kosztów w przedsiębiorstwie


Drukuj do PDF