Kategorie usług
 
Menu

Kurs Hipnozy - Kurs Hipointegracyjnej Psychoterapii Głębi (H.I.T.T.®) Wernera Meinholda - pierwszy stopnień


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/07/04/27347/188104
Cena netto 8 925,00 zł Cena brutto 8 925,00 zł
Cena netto za godzinę 54,75 zł Cena brutto za godzinę 54,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 163
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-21 Termin zakończenia usługi 2019-12-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-01 Termin zakończenia rekrutacji 2019-01-27
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi (H.I.T.T.®) Wernera J. Meinholda
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
TAK
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Dokument jest certyfikatem wydanym przez Międzynarodowe Towarzystwo Hipnozy i Badań nad Hipnozą (IGTH) uznawanym w większości krajów świata.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą
Osoba do kontaktu Adam KITA Telefon +48 502 459 707
E-mail adamfkita@gmail.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Zwiększenie liczby klientów o min. 1 w miesiąc po zakończeniu szkolenia.
Cel edukacyjny
- uczestnik będzie wiedział czym jest Metoda terapeutyczna HITT Wernera Meinhodla - będzie umiał: stosować Metodę HITT w swojej pracy z klientami w zależności od ich potrzeb - kompetencje społ: rozwinie swoje umiejętności hipnotycznej rozmowy z pacjentem w celach prozdrowotnych
Drukuj do PDF