Kategorie usług
 
Menu

Kurs Hipnozy I Stopnia


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/07/04/27347/188037
Cena netto 6 900,00 zł Cena brutto 6 900,00 zł
Cena netto za godzinę 45,10 zł Cena brutto za godzinę 45,10
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 153
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-13 Termin zakończenia usługi 2019-06-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-07-06 Termin zakończenia rekrutacji 2018-09-30
Maksymalna liczba uczestników 18
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs Hipnozy I Stopnia
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
TAK
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą
Osoba do kontaktu Adam KITA Telefon +48 502459707
E-mail adamfkita@gmail.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Zwiększenie liczby klientów o min. 1 w miesiąc po zakończeniu szkolenia.
Cel edukacyjny
- uczestnik będzie wiedział czym jest hipnoza - będzie umiał: stosować hipnozę w swojej pracy z klientami w zależności od ich potrzeb - kompetencje społ: rozwinie podstawowe umiejętności hipnotycznej rozmowy z pacjentem w celach prozdrowotnych
Drukuj do PDF