Kategorie usług
 
Menu

Skuteczna komunikacja i kreowanie wizerunku


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/06/15/18395/180611
Cena netto 3 000,00 zł Cena brutto 3 000,00 zł
Cena netto za godzinę 22,22 zł Cena brutto za godzinę 22,22
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 135
Termin rozpoczęcia usługi 2018-11-24 Termin zakończenia usługi 2019-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-06-20 Termin zakończenia rekrutacji 2018-11-23
Maksymalna liczba uczestników 54
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny zgodnie ze Statutem
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Osoba do kontaktu Andrzej Augustynek Telefon 605 676 011
E-mail aaugust@agh.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Menedżer, polityk, osoba kształtująca aktywnie swoją karierę zawodową, tworząca wizerunek własny i firmy, który posiada odpowiednią wiedzę psychologiczną się ma podstawy by odnieść sukces zawodowy i społeczny. Zdobyta wiedza będzie stanowiła element kompetencji społecznych i psychologicznych związanych ze skutecznym komunikowaniem się oraz korzystnym prezentowaniem własnej osoby, firmy i współpracowników. Po ukończeniu Studiów absolwenci będą posiadać umiejętności efektywnej komunikacji oraz kreowania wizerunku firm i osób. Zdobyta wiedza będzie stanowiła element kompetencji społecznych i psychologicznych związanych ze skutecznym komunikowaniem się oraz korzystnym prezentowaniem własnej osoby, firmy i współpracowników.
Drukuj do PDF