Kategorie usług
 
Menu

Akademia Specjalisty rachunkowości podatkowej, kurs z przygotowaniem do zawodu doradcy podatkowego zgodnie z kodem zawodu 241105


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/06/14/13089/180511
Cena netto 2 870,00 zł Cena brutto 2 870,00 zł
Cena netto za godzinę 23,72 zł Cena brutto za godzinę 23,72
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 121
Termin rozpoczęcia usługi 2019-01-12 Termin zakończenia usługi 2019-05-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-06-14 Termin zakończenia rekrutacji 2018-12-31
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu B&K - Doradztwo i Szkolenia dla biznesu sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grażyna Boryń Telefon 577127550
E-mail szkolenia@bkszkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przekazanie precyzyjnych i aktualnych informacji z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, w tym ordynacji podatkowej, podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, prawa karno-skarbowego oraz zasad rachunkowości podatkowej. Realizacja założonego celu odbywać się będzie poprzez rozwiązywanie licznych przykładów, sporządzanie deklaracji podatkowych i ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu prawa podatkowego obowiązującego w Polsce, - umie samodzielnie prowadzić ewidencję i wyliczać podstawę do opodatkowania oraz posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z pracą specjalisty w zakresie rachunkowości podatkowej, - ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje do specyfikacji kodu zawodu Specjalista.ds rachunkowości podatkowej (kod zawodu 241105).
Drukuj do PDF