Kategorie usług
 
Menu

KURS UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Z ZAKRESU ZAWODU MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYCH ( symbol cyfrowy zawodu 834201)KWALIFIKACJA B.1- Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych, jednostka efektów kształcenia-1. OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYCH- koparkoładowarki, koparki, ładowarki, walce


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa o charakterze zawodowym
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/06/14/7362/180334
Cena netto 3 200,00 zł Cena brutto 3 200,00 zł
Cena netto za godzinę 21,33 zł Cena brutto za godzinę 21,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 150
Termin rozpoczęcia usługi 2018-09-22 Termin zakończenia usługi 2018-11-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-06-14 Termin zakończenia rekrutacji 2018-09-21
Maksymalna liczba uczestników 50
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Mechanik maszyn i urządzeń drogowych (834201)
Kod kwalifikacji ZRK
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Uprawnienia zostaną nadane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Po przeprowadzeniu walidacji uczestnik uzyska uprawnienia stanowiskowe - operator koparki/ładowarki/koparko - ładowarki/walca
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Kształcenie zawodowe B.1. - Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Greenko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Marta Pajołek Telefon +48 509 000 799
E-mail marta.pajolek@greenko.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Absolwent KUZ powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: - obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w robotach drogowych. Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń drogowych dla kwalifikacji: - B.1. Eksploatowanie maszyn i urządzeń drogowych - JEK. 1 - Obsługa maszyn i urządzeń drogowych. Kształcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.
Drukuj do PDF