Kategorie usług
 
Menu

Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/06/14/18395/180159
Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł
Cena netto za godzinę 20,51 zł Cena brutto za godzinę 20,51
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 195
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-20 Termin zakończenia usługi 2019-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-06-14 Termin zakończenia rekrutacji 2018-10-18
Maksymalna liczba uczestników 24
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny zgodnie ze Statutem
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Osoba do kontaktu Andrzej Augustynek Telefon 605 676 011
E-mail aaugust@agh.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Menedżer, który posiada wiedzę psychologiczną, ma podstawy ku temu, by odnieść znaczący sukces zawodowy i społeczny w sposób niekolidujący z interesami jego rodziny oraz osobistymi zainteresowaniami pozazawodowymi. Chcemy pomóc osobom na kierowniczych stanowiskach lub pragnących je zdobyć zastosować osiągnięcia współczesnej psychologii w codziennych działaniach. Słuchacze po ukończeniu Studiów będą posiadać wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności na temat kierowania, negocjowania, komunikowania, argumentowania, motywowania i bronienia się przed manipulacją. Przekazywana wiedza stanowi element szeroko rozumianych kompetencji psychologicznych, związanych z umiejętnością pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się z ludźmi, korzystnego prezentowania własnej osoby, dbania o swoje interesy w sposób skuteczny, ale niezagrażający innym, pełniejszego wykorzystywania swoich możliwości intelektualnych. Studia te dają, więc możliwość nabywania i doskonalenia umiejętności przydatnych w funkcjonowaniu zawodowym i życiu codziennym.
Drukuj do PDF