Kategorie usług
 
Menu

PNF PODSTAWOWY


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/06/13/27585/180065
Cena netto 4 690,00 zł Cena brutto 4 690,00 zł
Cena netto za godzinę 46,90 zł Cena brutto za godzinę 46,90
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 100
Termin rozpoczęcia usługi 2018-08-14 Termin zakończenia usługi 2018-09-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-06-13 Termin zakończenia rekrutacji 2018-08-14
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Pretium
Osoba do kontaktu Marta Klubek Telefon 537886727
E-mail m.klubek@fundacjapretium.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kształcenia jest zapoznanie kursantów z metodą PNF, zgodnie z jej filozofią, którą uczestnicy będą wykorzystywać w swojej codziennej pracy z pacjentem. Kursant po zakończeniu szkolenia zna terminologię pojęć związanych z metodą PNF, jak również w zakresie umiejętności potrafi opisywać różnicę pomiędzy ograniczeniami uczestniczenia, ograniczeniami aktywności oraz przyczynami zaburzeń. Zna historię metody PNF, wykorzystuje nabytą wiedzę w praktyce poprzez planowanie terapii PNF – używanie odpowiednich wzorców przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. W zakresie kompetencji społecznych szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne.
Drukuj do PDF