Kategorie usług
 
Menu

Coaching relacyjny.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Coaching
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/06/13/12143/180063
Cena netto 3 480,00 zł Cena brutto 3 480,00 zł
Cena netto za godzinę 120,00 zł Cena brutto za godzinę 120,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 29
Termin rozpoczęcia usługi 2018-06-18 Termin zakończenia usługi 2018-06-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-06-14 Termin zakończenia rekrutacji 2018-06-18
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu BRITISH CENTRE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Marek Składowski Telefon 0048 606 787 001
E-mail m.skladowski@mars3c.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym coachingu relacyjnego jest wzrost efektywności budowania relacji międzyludzkich, zarówno z pracownikami jak i otoczeniem, podniesienie jej jakości, zwiększenie poczucia własnej wartości, pełniejsze wykorzystanie potencjału indywidualnego pracownika przez niego samego oraz przez pracodawcę.
Cel edukacyjny
Doskonalenie siebie, poznanie metod wspierających rozwój osobisty, nabycie umiejętności wykorzystywania swoich silnych stron. Coaching relacyjny pozwala odkryć i zrozumieć kim jesteśmy, zaakceptować i polubić siebie, budować zdrowe relacje z innymi ,żyć w zgodzie ze sobą i ze światem.
Drukuj do PDF