Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

JĘZYK PORTUGALSKI - KIERUNEK KARIERA - POZIOM PODSTAWOWY A1 - KURS PÓŁINTENSYWNY 8 TYGODNIOWY - 45 GODZIN LEKCYJNYCH


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/06/13/13954/180056
Cena netto 500,00 zł Cena brutto 500,00 zł
Cena netto za godzinę 11,11 zł Cena brutto za godzinę 11,11
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 45
Termin rozpoczęcia usługi 2018-07-03 Termin zakończenia usługi 2018-08-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-06-13 Termin zakończenia rekrutacji 2018-07-03
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs "Język portugalski podstawowy A1" - 45 godzin lekcyjnych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Egzamin CAPLE to międzynarodowy egzamin z języka portugalskiego w wersji europejskiej. Egzamin Celpe-Bras poświadcza znajomość języka portugalskiego w wersji brazylijskiej. Przygotowywany jest przez Ministerstwo Edukacji Brazylii (Ministério da Educação - MEC) przy współpracy z INEP (Instituto Nacio
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Nilton Bicca Moraes Porto Alegre Szkoła Języków Iberyjskich
Osoba do kontaktu Anna Grudzień Telefon +48 12 432 79 70
E-mail krakow@portoalegre.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Głównym celem jest nabycie lub podniesienie kompetencji języka portugalskiego kursantów i przygotowanie ich do uzyskania kwalifikacji w postaci egzaminu CAPLE lub CELPE-BRAS. Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego, potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca zamieszkania, osób, które zna, codziennych zwyczajów, sposobu spędzania wolnego czasu, potrafi przedstawiać siebie i innych oraz prowadzić prostą rozmowę, zna zasady gramatyczne odpowiednie do danego poziomu. Potrafi odnaleźć się w sytuacji społecznej wymagającej posługiwania się językiem portugalskim.
Drukuj do PDF