Kategorie usług
 
Menu

EXOS PERFORMANCE MENTORSHIP - moduł 2 z Coach Nicole Rodriguez i Remigiuszem Rzepka


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/06/13/14378/179748
Cena netto 7 300,00 zł Cena brutto 8 979,00 zł
Cena netto za godzinę 197,30 zł Cena brutto za godzinę 242,68
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 37
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-25 Termin zakończenia usługi 2018-10-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-06-14 Termin zakończenia rekrutacji 2018-10-24
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu PODKARPACKA FUNDACJA ROZWOJU
Osoba do kontaktu Małgorzata Stec Telefon 516045049, 178700555
E-mail biuro@podkarpackafundacjarozwoju.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Pozyskanie 5 klientów, dla których wprowadzono do planów treningowych obowiązujących w przedsiębiorstwie nowe techniki treningowe, bazujących na założeniach metodologii EXOS, w tym: techniki kształtowania poruszania liniowego i wielokierunkowego oraz kształtowania mocy i siły w ciągu 5 miesięcy od daty zakończenia usługi.
Cel edukacyjny
EXOS PEROFORMANCE MENTORSHIP Moduł 2 ma na celu poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zrozumienia systemu treningu EXOS zdobytej podczas modułu I. W trakcie 4-dniowego szkolenia skupimy się na rozwijaniu umiejętności i warsztacie pracy trenera przygotowania motorycznego z zakresu metodologii i progresji w treningu sportowym. W szerszym ujęciu omówimy zagadnienia związane z nauczaniem wzorców ruchowych, ukształtowaniem siły i mocy i obszarów energetycznych. Szczegółowej analizie poddamy sztukę pracy trenera oraz zasady komunikacji pomiędzy trenerem i podopiecznym. W trakcie zajęć praktycznych rozwinięte będą zasady treningu korekcyjnego według metodologii FMS. Po ukończeniu szkolenia EXOS PERFORMANCE MENTORSHIP Moduł 2 Uczestnik: • posiada teoretyczną wiedzę z zakresu: - metodologii EXOS, - zaawansowanych technik kształtowania poruszania liniowego i wielokierunkowego oraz kształtowania mocy i siły; - pięciu faz treningu systemów energetycznych (ESD) , - zaawansowanych technik korekcji według metodologii FMS • posiada następujące umiejętności praktyczne: - potrafi przygotować i prawidłowo przeprowadzić trening oparty o założenia metodologii EXOS z zastosowaniem zaawansowanych technik kształtowania ruchu oraz siły i mocy; - potrafi tworzyć profil zawodnika na podstawie przeprowadzonego testu i oceny sportowca; - potrafi zastosować zaawansowane techniki korekcji zgodne z metodologią FMS • ma umiejętność ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji w odpowiedzi na rosnącą świadomość zdrowego życia swoich podopiecznych; posiada przygotowanie do sprawowania nad podopiecznym wieloaspektowej opieki trenerskiej, pozwalającej optymalnie wykorzystać potencjał osób, z którymi pracuje.
Drukuj do PDF