Kategorie usług
 
Menu

Szkoła Trenerów MERITUM - 41. edycja


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/06/13/27971/179643
Cena netto 7 500,00 zł Cena brutto 7 500,00 zł
Cena netto za godzinę 28,41 zł Cena brutto za godzinę 28,41
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 264
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-17 Termin zakończenia usługi 2019-06-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-06-15 Termin zakończenia rekrutacji 2018-09-30
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM
Osoba do kontaktu Mirela Pawlikowska Telefon 501 762 528
E-mail biuro@meritum.slask.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia Szkoły Trenerów Meritum jest przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania zawodu trenera lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują ten zawód, przez przekazanie informacji dotyczących m. in. prowadzenia szkoleń, konstruowaniu programów szkoleniowych, dokonywanie analizy potrzeb szkoleniowych, procesów grupowych. Po zakończeniu szkolenia uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu prowadzenia szkoleń i warsztatów, umie samodzielnie skonstruować program szkoleniowy, posiada wiedzę na temat dynamiki procesu grupowego i potrafi nad nim zapanować, zna metodologię i narzędzia pracy trenera. Ma umiejętności Radzenia sobie ze stresem, trudnymi sytuacjami szkoleniowymi poprzez skuteczne umiejętności komunikacyjne oraz zastosowanie zachowań asertywnych. Celem kursu jest przygotowanie uczestników w zakresie umiejętności trenerskich do poziomu 5. EQF (Europejskich Ram kwalifikacji).
Drukuj do PDF