Kategorie usług
 
Menu

Szkoła coacha - Spichlerze Rozwoju™, z badaniem FRIS, z możliwością akredytacji w IC i/lub ICF ścieżka portfolio.


Usługa archiwalna

Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/06/12/9689/179510
Cena netto 4 800,00 zł Cena brutto 5 904,00 zł
Cena netto za godzinę 35,56 zł Cena brutto za godzinę 43,73
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 135
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-29 Termin zakończenia usługi 2019-09-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-03-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-17
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu CST Coaching Anita Orzechowska
Osoba do kontaktu Anita Orzechowska Telefon +48 691 213 623
E-mail anita.orzechowska@cstcoaching.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Cel biznesowy Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do pełnienia roli coacha. Szkolenie przygotowuje w taki sposób, że po ukończeniu kursu absolwent może pracować w zawodzie coacha. Po spełnieniu dodatkowych warunków absolwent może przystąpić do akredytacji Izby Coachingu lub/i ICF ścieżka portfolio. Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i kompetencji dotyczących przygotowania i praktycznego zastosowania w coachingu. Program jest tak skonstruowany, aby zaopatrzyć uczestnika: a/ w podstawową wiedzę
z zakresu: psychologii, leżącą u podstaw coachingu, teorii potrzebnej do zrozumienia istoty procesów rozwojowych, stosowania kodeksu etycznego, b/ w umiejętności: używania technik i narzędzi coachingowych – podstawowych kompetencji coacha, praktycznego prowadzenia procesów coachingowych, c/ postawę: dotyczącą przestrzegania etyki zawodu, partnerstwa w procesie, relacyjną, skłonną do dalszego rozwoju. Celem biznesowym jest podniesienie efektywności działań firmy w zakresie jej rozwoju zmierzającym do zwiększenia obrotów i zysków. Cel ten może zostać zrealizowany w firmach świadczących usługi rozwojowe poprzez poszerzenie oferty świadczonych usług o prowadzenie procesów coachingowych. Firmy świadczące usługi rozwojowe mogą też kształcić swoich pracowników do pełnienia roli coacha zewnętrznego świadczącego usługi dla: - osób prywatnych, - kadry zarządzającej oraz innych pracowników firm zlecających usługi. Cel może zostać również osiągnięty w firmach, które wyślą na szkolenie pracowników: - aby wykształcić ich na coachów wewnętrznych, - managerów, by zaczęli pracować w coachingowym stylu zarządzania, - pracowników HR, by stosowali w pracy metody coachingowe. Dzięki szkoleniu, może także zostać zrealizowany cel biznesowy, jakim jest powstanie nowej firmy. Po ukończeniu szkolenia, uczestnik może założyć własną, jednoosobową działalność gospodarczą świadczącą usługi coacha zewnętrznego pracującego z: - osobami indywidulanymi, - kadrą zarządzającą oraz pracownikami firm zlecających usługi.
Cel edukacyjny
Szkolenie przygotowuje do zawodu coacha na poziomie wiedzy umiejętności i kompetencji społecznych. W trakcie szkolenia uczestnik nabywa nowych kompetencji, co pozwala mu na rozwój nie tylko w obszarze zawodowym, ale również w sferze osobistej. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu absolwent może od razu pracować w nowo zdobytym zawodzie coacha. Po przeprowadzeniu określonej liczby godzin procesów coachingowych, uczestnik może podejść do akredytacji w dwóch organizacjach, tj. polskiej - Izbie Coachingu lub/i międzynarodowej International Coaching Federation w ścieżce portfolio.
Drukuj do PDF