Kategorie usług
 
Menu

Work-Life Balance


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/06/11/15262/179031
Cena netto 1 000,00 zł Cena brutto 1 230,00 zł
Cena netto za godzinę 62,50 zł Cena brutto za godzinę 76,88
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2018-09-13 Termin zakończenia usługi 2018-09-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-06-11 Termin zakończenia rekrutacji 2018-08-31
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja FORTIS
Osoba do kontaktu Małgorzata Kuczmik Telefon +48 881 229 811
E-mail malgorzata.kuczmik@fundacjafortis.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy - szkolenie pozwala uczestnikom zrozumieć istotę równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, po zakończonym szkoleniu uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu: rodzajów motywacji, siły nawyku i roli odpowiedniego nastawienia. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności – po ukończeniu szkolenia uczestnicy stosują techniki pozwalające na określenie własnych celów, potrzeb i świadome zarządzanie sobą w kontekście zawodowym i pozazawodowym. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych - uczestnicy identyfikują problemy związane z brakiem równowagi życiowej i tym samym uświadamiają sobie jak istotna jest indywidualna równowaga życiowa.
Drukuj do PDF