Kategorie usług
 
Menu

Etykieta i protokół dyplomatyczny w biznesie i administracji publicznej


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/06/05/15262/176346
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 3 075,00 zł
Cena netto za godzinę 178,57 zł Cena brutto za godzinę 219,64
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2018-08-20 Termin zakończenia usługi 2018-08-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-06-05 Termin zakończenia rekrutacji 2018-08-06
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja FORTIS
Osoba do kontaktu Małgorzata Kuczmik Telefon 881 229 811
E-mail malgorzata.kuczmik@fundacjafortis.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy - uczestnik poznaje zasady protokołu dyplomatycznego, porównuje je z tradycyjną etykietą towarzyską i uświadamia sobie różnice w tych obszarach. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności – uczestnik zdobywa umiejętności interpersonalne pomocne w kontaktach służbowych, na przyjęciach z udziałem klientów, gości honorowych, polityków – w Polsce i na arenie międzynarodowej. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych - uczestnik identyfikuje i rozwiązuje problemy związane z postępowaniem i zachowaniem się współpracowników oraz przełożonych, aby były zgodne z ogólnie przyjętym protokołem dyplomatycznym.
Drukuj do PDF