Kategorie usług
 
Menu

Trzysemestralny Kwalifikacyjny Kurs Umiejętności Zawodowych Przygotowania Pedagogicznego (2018/19 jesień)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/05/21/11304/170628
Cena netto 1 700,00 zł Cena brutto 1 700,00 zł
Cena netto za godzinę 4,86 zł Cena brutto za godzinę 4,86
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 350
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-01 Termin zakończenia usługi 2020-03-01
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-05-21 Termin zakończenia rekrutacji 2018-10-31
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny kursy i szkolenia
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Osoba do kontaktu Igor Skrodzki Telefon 666 828220
E-mail igor.skrodzki@wsa.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
TRZYSEMESTRALNY KWALIFIKACYJNY KURS PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO nadaje kwalifikacje do pracy w szkołach i instytucjach podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej na stanowisku nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.


Drukuj do PDF