Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe - Akademia Zarządzania Energią z Uprawnianiami G-1 (2018/19 jesień)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/05/18/11304/169845
Cena netto 3 950,00 zł Cena brutto 3 950,00 zł
Cena netto za godzinę 15,80 zł Cena brutto za godzinę 15,80
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 250
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-01 Termin zakończenia usługi 2019-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-05-18 Termin zakończenia rekrutacji 2018-10-31
Maksymalna liczba uczestników 100
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r.). Grupa 1.Sieci, urządzenia i instalacje
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 (tekst jednolity)) nakłada na wszystkie osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych obowiązek posiadania świadectw kwalifikacyjnych wydanych przez komisje kwalifikacyjne
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 (tekst jednolity)) nakłada na wszystkie osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych obowiązek posiadania świadectw kwalifikacyjnych wydanych przez komisje kwalifikacyjne
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Osoba do kontaktu Igor Skrodzki Telefon +48 666 828 220
E-mail igor.skrodzki@wsa.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów podyplomowych jest nabycie przez słuchaczy: wiedzy z zakresu uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i środowiskowych w całym łańcuchu wytwarzania, przesyłu, dystrybucji energii, wiedzy technicznej z obszaru wytwarzania energii z nośników konwencjonalnych i OZE, umiejętności z zakresu racjonalnego zarządzania gospodarką paliwowo-energetyczną, umiejętności związane z przygotowywaniem dokumentów o charakterze strategicznym i planistycznym z zakresu energetyki.
Drukuj do PDF