Kategorie usług
 
Menu

Inspektor Ochrony Danych


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/05/14/12827/167940
Cena netto 1 349,00 zł Cena brutto 1 659,27 zł
Cena netto za godzinę 96,36 zł Cena brutto za godzinę 118,52
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2018-07-02 Termin zakończenia usługi 2018-07-03
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-05-15 Termin zakończenia rekrutacji 2018-06-22
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Orleccy- bezpieczeństwo i edukacja Michał Geilke
Osoba do kontaktu Iwona Orlecka Telefon +48 508 144 794
E-mail biuro@orleccy.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Inspektor Ochrony Danych jest bardzo ważną funkcją w każdej Instytucji. Jego dobra praca jest mierzona incydentami i konsekwencjami, które nie wystąpią dzięki jego działaniom. Inspektor Ochrony Danych w dużym stopniu wspiera instytucje pod kątem inwentaryzacji aktywów, wykorzystaniu zasobów instytucji czy spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy Inspektora Ochrony Danych, jak również nabycie kompetencji przez przygotowanie do pełnienia roli IOD. Uczestnik pozna praktyczne rozwiania problemów wynikających z przepisów, czego efektem będzie skuteczność nadzoru bezpieczeństwa danych.
Drukuj do PDF