Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe: Gospodarowanie odpadami


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/05/11/12141/166749
Cena netto 3 800,00 zł Cena brutto 3 800,00 zł
Cena netto za godzinę 15,83 zł Cena brutto za godzinę 15,83
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 240
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-01 Termin zakończenia usługi 2019-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-05-11 Termin zakończenia rekrutacji 2018-09-30
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU Ekologia i rolnictwo
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Osoba do kontaktu Elżbieta Rolka Telefon +48 501 586 391
E-mail elzbieta.rolka@uwm.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom niezbędnej, kompleksowej wiedzy oraz zdobycie przez nich operacyjnych umiejętności z zakresu problematyki gospodarowania odpadami w warunkach gospodarki rynkowej oraz wprowadzanych zmian w stosowanych technologiach wynikających z wdrażania przepisów Unii Europejskiej, jak również przygotowanie studentów do podjęcia działalności zawodowej w sferze właściwej gospodarki odpadami zarówno w jednostkach samorządowych, administracyjnych, edukacyjnych, jak i placówkach zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Absolwenci studiów zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe z zakresu przepisów prawnych związanych z gospodarowaniem odpadami, organizacją gospodarki odpadami na poziomie gmin, regionów i kraju, zakresem monitoringu w gospodarce odpadami, sposobami odzysku i recyklingiem odpadów, technologiami zagospodarowania wybranych odpadów przemysłowych, biologicznymi i termicznymi metodami przetwarzania lub przekształcania odpadów, funkcjonowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarce odpadami, eksploatacją i rekultywacją składowisk oraz procedurami oceny oddziaływania przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami na środowisko. Słuchacze zapoznają się również z praktycznymi aspektami gospodarki odpadami występującymi zarówno w sektorze dużych jak i małych przedsiębiorstw oraz administracji różnych szczebli.
Drukuj do PDF