Kategorie usług
 
Menu

Studium Podyplomowe Administracji


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/04/25/16225/161998
Cena netto 3 630,00 zł Cena brutto 3 630,00 zł
Cena netto za godzinę 23,73 zł Cena brutto za godzinę 23,73
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 153
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-01 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-10 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-30
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Studia Podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
Osoba do kontaktu Jadwiga Sadoska Telefon +48 29 7606886
E-mail wsap@wsap.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Poziom kadr administracji publicznej jest jednym z istotnych czynników kształtujących jakość życia obywateli, Świadczy o respektowaniu prawno-administracyjnych regulacji dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców. Znajomość zasad organizacji i funkcjonowania administracji publicznej przesądza o respektowaniu regulacji prawnych jako instrumentu kształtowania życia zbiorowego. Celem Studiów Podyplomowych Administracji (SPA) jest: - poszerzanie i aktualizacja wiedzy pracowników administracji, którzy zajmując różne stanowiska mają inny profil wykształcenia niż prawno-administracyjny, - aktualizacja wiedzy pracowników administracji, którzy są absolwentami studiów prawniczych i administracyjnych ze względu na zmieniające się regulacje administracyjno-prawne.


Drukuj do PDF