Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Podstawy rachunkowości - kurs umiejętności zawodowych: Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych_A.36_1


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa o charakterze zawodowym
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/04/19/10401/159423
Cena netto 2 400,00 zł Cena brutto 2 400,00 zł
Cena netto za godzinę 13,79 zł Cena brutto za godzinę 13,79
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 174
Termin rozpoczęcia usługi 2018-07-19 Termin zakończenia usługi 2018-11-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-04-20 Termin zakończenia rekrutacji 2018-07-18
Maksymalna liczba uczestników 14
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Kształcenie zawodowe A.36. - Prowadzenie rachunkowości
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Anna Niczyporuk Telefon +48856752517
E-mail a.niczyporuk@zdz.bialystok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw prowadzenia rachunkowości. Słuchacz kursu nabędzie kwalifikacje w zakresie podstawy programowej kształcenia w zawodzie Technik rachunkowości 43103 w kwalifikacji A.36 Prowadzenie rachunkowości, pierwsza część efektów kształcenia: Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
Drukuj do PDF