Kategorie usług
 
Menu

Ochrona danych osobowych (RODO)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/04/17/9075/158007
Cena netto 700,00 zł Cena brutto 861,00 zł
Cena netto za godzinę 87,50 zł Cena brutto za godzinę 107,63
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2018-07-27 Termin zakończenia usługi 2018-07-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-04-17 Termin zakończenia rekrutacji 2018-07-25
Maksymalna liczba uczestników 11
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Grzegorz Kłunduk Przedsiębiorstwo Konsultingowe "AGM"
Osoba do kontaktu Marzena Kłunduk Telefon 608153413
E-mail mklunduk@agm-konsulting.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik po odbytym szkoleniu będzie posiadał teoretyczną wiedzę z zakresu dostosowania przedsiębiorstwa zgodnie z europejskim rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Nabyte umiejętności umożliwią uczestnikowi przygotowanie się do procesu wdrażania RODO. Wiedza posłuży uczestnikowi nie tylko w obrębie swojego zakładu ale również poza macierzystą firmą.
Drukuj do PDF