Kategorie usług
 
Menu

Instalator paneli fotowoltaicznych z egzaminami na uprawnienia elektryczne dozór i eksploatacja do 15 kV


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/04/15/12918/157185
Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł
Cena netto za godzinę 66,67 zł Cena brutto za godzinę 66,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2018-04-20 Termin zakończenia usługi 2018-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-04-15 Termin zakończenia rekrutacji 2018-04-19
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Ekologia i rolnictwo
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.
Osoba do kontaktu Kamila Stępień Telefon +48797161671
E-mail kamila.stepien@ap.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
uzyskania uprawnień do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji (dozoru) urządzeń i instalacji do 15 kV z pakietem kontrolno-pomiarowym. Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie posiadał wiedzę z zakresu podstaw stosowania systemów fotowoltaicznych, racjonalnej gospodarki nośnikami energii, wpływu wykorzystania OŹE na środowisko oraz montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych. Uczestnik będzie potrafił montować i regulować instalacje systemu fotowoltaicznego, dobrać odpowiedni system fotowoltaiczny oraz modernizować i utrzymywać systemy fotowoltaiczne. Uczestnik rozwinie swoje kompetencje społeczne umożliwiające efektywne wykonywanie pracy Instalatora paneli fotowoltaicznych.
Drukuj do PDF