Kategorie usług
 
Menu

Negocjacje w biznesie


Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/04/12/8826/156129
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 2 500,00 zł
Cena netto za godzinę 208,33 zł Cena brutto za godzinę 208,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2018-05-17 Termin zakończenia usługi 2018-05-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-04-12 Termin zakończenia rekrutacji 2018-05-15
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Rozwoju Osobistego Kompas Małgorzata Dudek
Osoba do kontaktu Natalia Hulecka Telefon 513 013 332
E-mail biuro@akademiakompas.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Dzięki szkoleniu uczestnik poprzez zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia skutecznych procesów negocjacyjnych - zrozumie mechanizmy wpływające na negocjujące strony oraz skutki przyjęcia niewłaściwych rozwiązań. Omówienie i przećwiczenie w praktyce zagrożeń czyhających na negocjatorów uwidoczni pułapki jakie mogą się pojawić w toku rozmów np.: impasy, manipulacje, zachowania nieetyczne etc. Za sprawą symulacji oraz przeprowadzonych ćwiczeń uczestnik będzie wiedział i znał metody eliminacji stereotypów związanych z technikami negocjacyjnymi oraz konfliktem interesów co pozwoli mu zmienić dotychczasowe postawy. Uczestnik podczas szkolenia wypracuje katalog dobrych praktyk oraz rekomendacji co pozwoli mu na lepszy dobór narzędzi wspierających codzienną pracę z klientem, współpracownikami czy przełożonymi. Nie pozostanie to też bez znaczenia dla poprawy sfery osobistej. Uczestnik nabędzie również kompetencje społeczne, które pozwolą na lepsze prowadzenie negocjacji co z kolei pozwoli mu wyeliminować zagrożenia jakie niosą za sobą źle prowadzone negocjacje np.: wysokie koszty, opóźnienia, utrata zaufania. Uczestnik po ukończeniu szkolenia będzie potrafił wprowadzić nowe rozwiązania co w połączeniu z podniesieniem świadomości na temat alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów pozwoli mu lepiej prowadzić negocjacje z klientami, współpracownikami lub przełożonymi.
Drukuj do PDF