Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe "Zarządzanie ochroną informacji niejawnych i danych osobowych"


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/04/09/14073/154434
Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł
Cena netto za godzinę 19,68 zł Cena brutto za godzinę 19,68
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 188
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-13 Termin zakończenia usługi 2019-06-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-04-12 Termin zakończenia rekrutacji 2018-10-04
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Prowadzenie studiów podyplomowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wskazuje liczbę punktów ECTS przypisanych do poszczególnych przedmiotów.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE
Osoba do kontaktu Marta Cisek-Babiarz Telefon +48 17 866 15 17
E-mail csp@wsiz.rzeszow.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Studia przygotowują do prowadzenia tajnej kancelarii, zarządzania zbiorami danych osobowych oraz pełnienia funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnej i inspektora ochrony danych osobowych.
Drukuj do PDF