Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie - kurs umiejętności zawodowych M.19_4


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa o charakterze zawodowym
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/04/04/10401/152672
Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł
Cena netto za godzinę 20,71 zł Cena brutto za godzinę 20,71
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 198
Termin rozpoczęcia usługi 2018-06-18 Termin zakończenia usługi 2018-08-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-04-04 Termin zakończenia rekrutacji 2018-06-15
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Operator obrabiarek skrawających (722307)
Kod kwalifikacji ZRK
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Kształcenie zawodowe M.19. - Użytkowanie obrabiarek skrawających
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Patryk Sawicki Telefon +48856752517
E-mail p.sawicki@zdz.bialystok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
: Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie pracy na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Słuchacz kursu nabędzie kwalifikacje w zakresie podstawy programowej kształcenia w zawodzie Operator obrabiarek skrawających 722307, czwarta część efektów kształcenia: Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie w kwalifikacji M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających.
Drukuj do PDF