Kategorie usług
 
Menu

Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I


Usługa archiwalna

Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/03/19/7491/146771
Cena netto 450,00 zł Cena brutto 450,00 zł
Cena netto za godzinę 40,91 zł Cena brutto za godzinę 40,91
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 11
Termin rozpoczęcia usługi 2018-03-31 Termin zakończenia usługi 2019-12-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-03-31 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-31
Maksymalna liczba uczestników 1000
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Zaświadczenie potwierdza odbycie w kursu Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
Osoba do kontaktu Magdalena Binkowska Telefon +48 512 346 218
E-mail mbinkowska@wib.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II i Wytycznych ESMA. Jest pierwszym krokiem na ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej WIB/EFPA dla doradców finansowych. Program kursu odpowiada wymogom certyfikacji europejskiej European Investment Assistant i przygotowuje do egzaminu na certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA
Drukuj do PDF