Kategorie usług
 
Menu

Wykonywanie połączeń materiałów - kurs umiejętności zawodowych M.20_3 (SPAWANIE METODĄ MAG-135)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa o charakterze zawodowym
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/03/09/10401/143041
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 2 500,00 zł
Cena netto za godzinę 15,34 zł Cena brutto za godzinę 15,34
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 163
Termin rozpoczęcia usługi 2018-04-23 Termin zakończenia usługi 2018-05-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-03-19 Termin zakończenia rekrutacji 2018-04-20
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Ślusarz (722204)
Kod kwalifikacji ZRK
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Kształcenie zawodowe M.20. - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Patryk Sawicki Telefon 856751389
E-mail p.sawicki@zdz.bialystok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie łączenia materiałów różnymi metodami ze szczególnym uwzględnieniem spawania. Słuchacz kursu nabędzie kwalifikacje w zakresie podstawy programowej kształcenia w zakresie trzeciej części efektów kształcenia: Wykonywanie połączeń materiałów w kwalifikacji M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi wyodrębnionej w zawodzie Ślusarz 722204.
Drukuj do PDF