Kategorie usług
 
Menu

French Kraft 75 kurs języka francuskiego - język biznesu


Usługa archiwalna

Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/03/09/14727/143019
Cena netto 10 875,00 zł Cena brutto 10 875,00 zł
Cena netto za godzinę 145,00 zł Cena brutto za godzinę 145,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 75
Termin rozpoczęcia usługi 2018-05-07 Termin zakończenia usługi 2019-04-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-03-12 Termin zakończenia rekrutacji 2018-05-07
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja "Europa House"
Osoba do kontaktu Anne-Sophie Basta Telefon 530823007; 508373995
E-mail biuro@europahouse.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem kursu jest umożliwienie uczestnikowi przyswojenia słownictwa w języku francuskim na poziomie biegłości językowej A1-C2, związanego z życiem codziennym, wzbogaconego o terminologię specjalistyczną. Przedstawiane w czasie kursu konstrukcje gramatyczne w sferze biznesu są niezbędne podczas prowadzenia spotkań biznesowych, negocjacji, korespondencji, rozmów telefonicznych oraz autoprezentacji. Po 75 godzinach kursu uczestnik będzie w stanie swobodnie porozumiewać się w języku francuskim w kontaktach służbowych i prywatnych. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki szkoleniu FRENCH KRAFT prowadzonym w oparciu o materiały polskich i francuskich wydawnictw oraz multimedia. Pracownicy posługujący się językiem francuskim są cenni na rynku pracy. Znajomość języka pozwala na swobodną komunikację z firmami międzynarodowymi, włoskojęzycznymi klientami oraz na załatwianie formalności związanych z prowadzeniem firmy w języku francuskim, co pozwala na niwelowanie kosztów związanych z zatrudnieniem tłumaczy w firmie.
Cel edukacyjny
Uczestnik po odbyciu szkolenia posługuje się swobodnie językiem francuskim na poziomie A1-C2 (w zależności od poziomu kursanta, który zostanie zweryfikowany na pierwszych zajęciach). Poprawnie używa konstrukcji gramatycznych na wskazanym poziomie. Zdobył umiejętności porozumiewania się w typowych sytuacjach komunikacyjnych (towarzyskich i zawodowych). Umie wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacje w języku francuskim przy użyciu różnych źródeł i sposobów dla potrzeb codziennej komunikacji w życiu prywatnym i zawodowym. Potrafi tworzyć spójne, logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, wyjaśniać i uzasadniać swoje opinie, rozumieć różne wątki przekazu tekstów i wypowiedzi, redagować różnorodne formy korespondencji tj.: pisma, oferty, e-maile na poziomie A1-C2.
Drukuj do PDF