Kategorie usług
 
Menu

RODO - nowe zasady ochrony danych osobowych - SZKOLENIE PRAKTYCZNE


Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/03/09/8826/143015
Cena netto 770,00 zł Cena brutto 770,00 zł
Cena netto za godzinę 128,33 zł Cena brutto za godzinę 128,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2018-04-13 Termin zakończenia usługi 2018-04-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-03-09 Termin zakończenia rekrutacji 2018-04-11
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Rozwoju Osobistego Kompas Małgorzata Dudek
Osoba do kontaktu Natalia Hulecka Telefon 513 013 332
E-mail biuro@akademiakompas.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest ugruntowanie i aktualizacja wiedzy z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych oraz wzbogacenie jej o aspekty praktyczne. Uczestnicy podczas szkolenia zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego wprowadzenia nowych przepisów oraz będą potrafili zrobić to zgodnie z przepisami nowego prawa o ochronie danych osobowych zgodnych z ustawą. Oraz nabędą kompetencje społeczne niezbędne do wprowadzenia w swojej firmie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, które pozwolą im lepiej ochronić dane ich klientów. Podczas szkolenia uczestnicy poszukają optymalnych rozwiązań problemów związanych ze stosowaniem zasad ochrony danych osobowych w codziennym funkcjonowaniu organizacji (casestudy). Uczestnikom ostanie pokazana koncepcja i metoda pracy z danymi osobowymi wartymi skopiowania, jak i potencjalnych błędów, których należy unikać. Zostanią omówione ustawowe obowiązki ADO oraz przekazane praktyczne wskazówki ułatwiające profesjonalne i bezpieczne realizowanie zadań ABI/DPO. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę, jak w praktyce wdrożyć/usprawnić system ochrony danych osobowych w organizacji, w tym: 1.Jak zaprojektować/zmodyfikować system ochrony danych osobowych, aby przygotować się do wejścia w życie unijnego Rozporządzenia (RODO)? Na co położyć nacisk? 2. Czy zatrudnić zewnętrzną firmę, jako DPO? Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą znać i nabędą umiejętności aby wyjaśnić różnice między udostępnieniem, a powierzeniem danych jak również będą potrafili dokonać analizy konkretnych przykładów, kiedy powierzyć, a kiedy udostępnić dane osobowe.Dodatkowo podczas szkolenia zostaną wyjaśnione najnowsze zmiany prawne (m.in. koncepcja wspólnego administratora danych w podmiotach, zmiany prawne dotyczące danych udostępnianych w CEIDG) – uczestnicy będą wiedzieć co oznaczają w praktyce i jakie obowiązki generują. Podczas szkolenia zostanie przedstawione aktualne stanowisko, zalecenia i interpretacje GIODO oraz Grupy roboczej art. 29. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wymogami unijnego Rozporządzenia (tzw. RODO), w szczególności zostanie omówione: • najważniejsze różnice między RODO, a ustawą o ochronie danych osobowych; • nowe zasady ochrony danych osobowych wprowadzanych przez rozporządzenie,
Drukuj do PDF