Kategorie usług
 
Menu

Zwinnie o biznesie: Rozwój Sprzedaż Marka. Praktycznie o strategii rozwoju prywatnej praktyki lekarskiej


Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/03/08/17321/142871
Cena netto 1 138,21 zł Cena brutto 1 400,00 zł
Cena netto za godzinę 142,28 zł Cena brutto za godzinę 175,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2018-06-16 Termin zakończenia usługi 2018-06-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-03-09 Termin zakończenia rekrutacji 2018-06-04
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Agile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Dorota Rycharska Telefon +48 604 680 605
E-mail biuro@agilebiz.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem warsztatów jest przygotowanie do wdrożenia narzędzi wspierających efektywne prowadzenie firmy, wpływających na zwiększenie efektywności w istotnych dla firmy obszarach, oraz ukierunkowane na najważniejsze wskaźniki sukcesu organizacji. Proces zakłada podniesienie umiejętności własnych przedsiębiorcy w zakresie: Efektywnego przebiegu procesów; prawidłowej wyceny usług; segmentacji pacjentów i poszukiwanie nowych rynków; efektywności zespołu skoncentrowanego na cele; podejmowane działań w stosunku do klientów i dostawców; budowanie relacji i kompetencji niezbędnych do rozwoju biznesu. Zapraszamy na praktyczne warsztaty, w trakcie których poznasz zasady tworzenia strategii oraz przygotowania profilu konkurencyjnego w budowaniu strategii, narzędzia i techniki strategicznego pozycjonowania i tworzenia strategii wartości.
Cel edukacyjny
Podczas warsztatów: 1. Pozyskanie przez uczestnika nowej, eksperckiej wiedzy na temat definiowania strategii rozwoju biznesu, analizowania potencjału rozwojowego, podnoszenia konkurencyjności oferty w oparciu o generowanie unikalnej wartości dla klienta. 2 Pozyskanie umiejętności korzystania ze wszystkich wdrożonych narzędzi zarządczych oraz diagnozowania efektywności procesów realizowanych w firmie, poprzez wykorzystanie wypracowanych narzędzi, jako elementu wpływającego na zdolność poszukiwania informacji i danych potrzebnych do przeprowadzenia właściwego procesu decyzyjnego. 3. Pozyskanie umiejętności analizowania i skutecznie oceny efektów wdrażanych działań
Drukuj do PDF