Kategorie usług
 
Menu

Przygotowanie do uzyskania Certyfikatu zgodnego z „USTAWĄ z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych” (Dz.U. z 2017 r., Poz. 1951).


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/03/07/15262/142071
Cena netto 1 829,27 zł Cena brutto 2 250,00 zł
Cena netto za godzinę 114,33 zł Cena brutto za godzinę 140,63
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2018-04-18 Termin zakończenia usługi 2018-04-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-03-07 Termin zakończenia rekrutacji 2018-04-06
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja FORTIS
Osoba do kontaktu Małgorzata Kuczmik Telefon 881 229 811
E-mail malgorzata.kuczmik@fundacjafortis.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy - uczestnicy nabędą podstawowe terminy, wiedzę o parametrach, własnościach i przemianach termodynamicznych czynników chłodniczych, poznają odpowiednie regulacje dotyczące wpływu czynników chłodniczych na środowisko naturalne, dowiedzą się o zasadach montażu, uruchamiania i konserwacji podstawowych elementów układu chłodniczego. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności - uczestnicy będą umieli stosować w praktyce odpowiednie tabele i wykresy, funkcje podstawowych elementów systemu, będą przeprowadzać próby ciśnieniowe, odpowietrzanie układu i odessanie w celu usunięcia wilgoci. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych – uczestnicy po ukończeniu szkolenia identyfikują problemy związane z wpływem czynników chłodniczych na środowisko oraz są odpowiedzialni za przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego. Celem szkolenia jest przygotowanie do uzyskania Certyfikatu zgodnego z „USTAWĄ z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych” (Dz.U. z 2017 r., Poz. 1951). Art. 20.4. w/w Ustawy: „Personel wykonujący czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania, a także naprawy i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń, a także agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, jest obowiązany do posiadania certyfikatów dla personelu, o których mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2 .”
Drukuj do PDF