Kategorie usług
 
Menu

Zastosowanie przepisów RODO w praktyce


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/03/07/15262/141868
Cena netto 800,00 zł Cena brutto 984,00 zł
Cena netto za godzinę 114,29 zł Cena brutto za godzinę 140,57
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2018-04-16 Termin zakończenia usługi 2018-04-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-03-07 Termin zakończenia rekrutacji 2018-04-02
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja FORTIS
Osoba do kontaktu Małgorzata Kuczmik Telefon +48 881 229 811
E-mail malgorzata.kuczmik@fundacjafortis.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnicy nabędą ogólną wiedzę na temat: • obowiązków nałożonych Rozporządzeniem 2016/679 tzw. RODO na firmy i instytucje przetwarzające dane osobowe jako administratorzy danych lub podmioty przetwarzające, oraz konsekwencji ich naruszenia, • praktycznych aspektów pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, • zabezpieczania danych osobowych, prowadzenia analizy ryzyka, • praw osób, których dane osobowe są przetwarzane. Uczestnicy będą potrafili: • ocenić, które obowiązki z RODO dotyczą ich organizacji, • wykorzystać wiedzę przy doborze adekwatnych zabezpieczeń dla ochrony danych osobowych, • przeprowadzić analizę ryzyka wymaganą przez RODO, • przygotować własną organizację do wypełnienia obowiązków względem osób, których dane są przetwarzane, • przygotować się do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. Kompetencje społeczne: • uczestnicy mają świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz zrozumienie potrzeby ciągłego ich doskonalenia, wynikającą z ciągłych zmian zachodzących w systemie ochrony danych osobowych, • prawidłowo identyfikują problemy i wyzwania związane z ochroną danych osobowych i pełnieniem obowiązków Inspektora Ochrony Danych, • dostrzegają i rozstrzygają dylematy etyczne i prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych w firmach i jednostkach sektora publicznego. • wykazują inicjatywę w zakresie ochrony danych osobowych.
Drukuj do PDF