Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Akademia Zwinnej Liderki Moduł 2 Zaprojektuj swój sukces! Wprowadzenie do zarządzania projektami


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/02/25/17321/137879
Cena netto 800,00 zł Cena brutto 984,00 zł
Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 123,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2018-06-28 Termin zakończenia usługi 2018-06-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-02-26 Termin zakończenia rekrutacji 2018-06-18
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Agile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Dorota Rycharska Telefon +48 604 680 605
E-mail kontakt@zwinnaliderka.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podczas warsztatu uczestniczki: • poznają cykl życia projektu oraz procesy zarządzania projektem tradycyjnym i zwinnym • poznają narzędzia i techniki zarządzania projektem • zastosować praktyki, techniki i narzędzia niezbędne do realizacji przedsięwzięć wykorzystując zarówno tradycyjne jak i zwinne podejścia • tworzyć dokumentację projektową • zastosować umiejętności miękkie kluczowe w pracy zespołowej
Drukuj do PDF