Kategorie usług
 
Menu

Podstawowe teorie i typy rozmów handlowych


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/02/20/15262/136039
Cena netto 916,26 zł Cena brutto 1 127,00 zł
Cena netto za godzinę 101,81 zł Cena brutto za godzinę 125,22
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 9
Termin rozpoczęcia usługi 2018-04-26 Termin zakończenia usługi 2018-04-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-02-20 Termin zakończenia rekrutacji 2018-04-12
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja FORTIS
Osoba do kontaktu Małgorzata Kuczmik Telefon +48 881 229 811
E-mail malgorzata.kuczmik@fundacjafortis.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy – uczestnik zapoznaje się z różnymi typami rozmów handlowych. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności – uczestnik umiejętnie stosuje zdobytą wiedzę do przeprowadzania negocjacji i rozmów handlowych. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych – uczestnik potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności do rozmów handlowych, a następnie ocenić te rozmowy i dostosować optymalnie do swojej oferty lub wybrać najbardziej adekwatny typ rozmowy podczas spotkania.
Drukuj do PDF