Kategorie usług
 
Menu

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY – skuteczne procedury, zadania Komisji antymobbingowej, odpowiedzialność Pracodawcy


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/02/14/7829/133953
Cena netto 499,00 zł Cena brutto 499,00 zł
Cena netto za godzinę 71,29 zł Cena brutto za godzinę 71,29
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2018-06-21 Termin zakończenia usługi 2018-06-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-02-14 Termin zakończenia rekrutacji 2018-06-11
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka
Osoba do kontaktu Agnieszka Król Telefon 608 577 231
E-mail effect@effect.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Po zakończeniu kursu uczestnik będzie wiedział: - Jakie działania mogą być uznane za mobbing? - Jakie czynności może podjąć pracodawca aby zapobiegać przejawom mobbingu w miejscu pracy? - Jakie są dopuszczalne i niedopuszczalne praktyki w tym zakresie? Jakie przysługują pracownikowi roszczenia na wypadek mobbingu w miejscu pracy? - Jakie działania może podjąć w celu przeciwdziałania mobbingowi m.in. przez szkolenie pracowników, informowanie o konsekwencjach mobbingu lub przez stosowanie procedur, które umożliwią wykrycie i zakończenie tego zjawiska. Tylko podjęcie realnych działań może uwolnić go od odpowiedzialności za mobbing. Uczestnik będzie potrafił: - opracować lub zaktualizować politykę antymobbingową - wdrożyć politykę antymobbingową i przeciwdziałać dyskryminacji w przedsiębiorstwie - rozpoznać symptomy mobbingu wśród pracowników
Drukuj do PDF