Kategorie usług
 
Menu

zajęcia indywidualne z języka angielskiego - poziom A1 (100 godzin)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/02/13/5550/133593
Cena netto 9 000,00 zł Cena brutto 9 000,00 zł
Cena netto za godzinę 90,00 zł Cena brutto za godzinę 90,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 100
Termin rozpoczęcia usługi 2018-03-21 Termin zakończenia usługi 2019-02-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-02-14 Termin zakończenia rekrutacji 2018-03-21
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kurs języka angielskiego dla dorosłych - poziom A1
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
egzamin TELC
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Lingua Edyta Sylwia Jasińska
Osoba do kontaktu Edyta Jasińska Telefon 507-063-332
E-mail biuro@lingua.bialystok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji językowych słuchaczy poprzez nauczanie gramatyki, słownictwa, wymowy na poziomie A1 oraz rozwijanie poszczególnych umiejętności językowych. Po ukończeniu szkolenia, uczestnik: 1. ma uporządkowaną wiedzę leksykalno-gramatyczną na poziomie A1 (wyszczególnienie zagadnień znajduje się w ramowym opisie usługi); 2. w zakresie umiejętności, uczestnik: - rozumie słowa i bardzo proste zdania na swój temat, na temat swojej rodziny, na temat tego co mu bliskie i znane, jeśli jego rozmówcy mówią do niego powoli i wyraźnie; - potrafi zrozumieć nazwy, słowa i bardzo proste zdania, na przykład w ogłoszeniach, na plakatach, w katalogach; - potrafi użyć słów i wyrażeń bardzo prostych po to aby opisać siebie, swoje mieszkanie i ludzi, których zna; - potrafi napisać krótką kartkę, np. z wakacji oraz wypełnić prosty formularz wpisując swoje imię, nazwisko, narodowość, wiek, adres. - potrafi porozumieć się jeśli jego rozmówca zgadza się powtórzyć wolno lub uprościć swoje zdanie, a także pomóc mu w swojej wypowiedzi oraz postawić proste pytania na znany mu temat, lub na temat tego co jest mu niezbędnie potrzebne, a także odpowiedzieć na podobne pytania; 3. w zakresie kompetencji społecznych, uczestnik: - pracuje w parach; - stosuje strategie komunikacyjne (np. rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu;


Drukuj do PDF