Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Zarządzanie zespołem, które przynosi efekty. Od menadżera do lidera.


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/02/11/17321/132356
Cena netto 6 400,00 zł Cena brutto 7 872,00 zł
Cena netto za godzinę 400,00 zł Cena brutto za godzinę 492,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2018-03-05 Termin zakończenia usługi 2018-04-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-02-12 Termin zakończenia rekrutacji 2018-03-02
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Agile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Dorota Rycharska Telefon +48 604 680 605
E-mail biuro@agilebiz.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem projektu rozowjowego jest podniesienie świadomości przedsiębiorcy w zakresie kompetencji skutecznego lidera, jego silnych stron i obszarów do rozwoju, które przyczynią się do wzrostu zangażowania i satysfakcji pracowników, a przede wszystkim wzrostu efektywności bisnesowej przedsiębiorstwa. Menadżer pracuje z ludźmi, musi więc lepiej niż inni rozumieć ich zachowania, a nade wszystko powinien je przewidywać, aby podejmowane działania wprost przekładały się na oczekiwane efekty. Jeżeli do tej pory Twoje zarządzanie firmą i zespołem było intuicyjne… to najlepszy czas, aby nie popełniać już więcej błędów i mądrze godzić funkcję szefa i profesjonalisty w swojej dziedzinie. Głównym celem biznesowym usługi rozowjowej jest dopasowanie profilu silnych stron, motywacji wewnętrznej i systemu wartości uczestnika do pełnionej roli zarządczej, a w szczególności: 1. Ocena potencjału menadżera oraz rekomendacje do rozwoju i budowania wszechstronnych umiejętności lidera 2. Zdefiniowane i wdożenie zindywidualizowanych narzędzi do pracy z zespołem, rozwój efektywnej komunikacji z zespołem oraz zarządzania standardami pracy Celem doradztwa jest również przygotowanie do wdrożenia narzędzi wspierających rozwój umiejętności osobistych lidera oraz efektywne zarządzanie zespołem pracowników, a w szczególności: • ułożenie planu pracy zarówno przedsiębiorcy jak i zespołu • opisanie zakresu zadań na stanowisku i wymaganych kompetencji pracowników • przygotowanie manadżera do prowadzenia spotkań z zespołem wpływających na efektywność biznesową firmy • radzenie sobie w sytuacjach trudnych z pracownikami
Cel edukacyjny
1. Transfer wiedzy eksperckiej oraz uzyskanie przez uczestnika praktycznej wiedzy i umiejętności wspierających rozwój umiejętności osobistych lidera oraz motywację i zaangażowanie zespołu 2. Rozwój kompetencji sprawnego menadżera oraz poznanie prostych zasad skutecznego zarządzania 3. Niezależna ocena eksperta zewnętrznego na temat stylu zarządzanie zespołem. Dzięki temu przedsiębiorca może skonfrontować dotychczasowy model zarządzania z wymogami wynikającymi z wyzwań rynkowych w zakresie zarządzania zespołem pracowników. 4. Pozyskanie umiejętności korzystania ze wszystkich wdrożonych narzędzi zarządczych oraz diagnozowania efektywności procesów realizowanych przez pracowników 5. Pozyskanie wiedzy i umiejętności na temat budowania zaangażowania pracowników i prowadzenia komunikacji z pracownikami w oparciu jasne kryteria oceny.
Drukuj do PDF