Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Przepis na rozwój biznesu. Zwinne zarządzanie skoncetrowane na rozwiązaniach.


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/02/10/17321/132261
Cena netto 6 400,00 zł Cena brutto 7 872,00 zł
Cena netto za godzinę 400,00 zł Cena brutto za godzinę 492,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2018-03-01 Termin zakończenia usługi 2018-04-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-02-10 Termin zakończenia rekrutacji 2018-02-28
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Agile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Dorota Rycharska Telefon +48 604 680 605
E-mail biuro@agilebiz.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem doradztwa jest przygotowanie do wdrożenia narzędzi wspierających efektywne prowadzenie firmy, wpływających na zwiększenie efektywności w istotnych dla firmy obszarach, które zostaną zdefiniowane, wypracowane i dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa oraz ukierunkowane na najważniejsze wskaźniki sukcesu organizacji. Proces zakłada podniesienie umiejętności własnych przedsiębiorcy w ciągu 16 godzin doradztwa bezpośredniego, w zakresie: 1. samodzielnego prowadzenia firmy lub we wdrażaniu zmian w firmie w oparciu o metody zarządzania skoncetrowane na rozwiązaniach, 2. diagnozy nieefektywności organizacyjnych oraz ustalenia kierunków rozwoju biznesu, 3. optymalizacji portfela produktowego oraz tworzenia wartości produktów, 4. zaplanowanie do wdrożenia ustalonych zmian w wybranych obszarach w oparciu o kluczowe wskaźniki: budżet, czas, jakość, 5. opracowywania strategii marketingowych dla firmy i produktów. Proces zakłada wsparcie dla przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia działalności i przygotowanie wdrożenia w ustalonych obszarach, zwłaszcza w zakresie strategii i zwiększenia przewagi konkurencyjnej na rynku. Rezultatem współpracy będzie raport zawierający podsumowanie projektu doradczego oraz rekomendowane narzędzia do wdrożenia w firmie, zwierające w szczególności: 1. Zdefiniowane i zindywidualizowane narzędzia do kontroli procesów i budżetu 2. Narzędzia do podniesienia efektywności operacyjnej firmy 3. Narzędzia do zarządzania zespołem: standardów pracy i modelu komunikacji 4. Wypracowaną strategię marketingową i zasady komunikacji marketingowej 5. Scenariusz wdrożenia wypracowanych rozwiązań Zakłada się, że jeśli przedsiębiorca będzie zrealizował wdrożenie zgodnie z zaakceptowanymi i zawartymi w raporcie narzędziami i ustalonym scenariuszem wdrożenia zmian w zarządzaniu firmą - efektywność biznesowa przedsiębiorstwa wrośnie o minimum 3% do 5% w ciągu 12 miesięcy od wdrożenia.
Cel edukacyjny
1. Transfer wiedzy eksperckiej i niezależna ocena eksperta zewnętrznego w ocenie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki temu przedsiębiorca może skonfrontować dotychczasowy model biznesowy z rozwiązaniami stosowanymi na rynkowymi lub w oparciu o nowe trendy strategiczne, pozyskując tym samym umiejętności analizy konkurencyjnej. 2. Pozyskanie przez przedsiębiorcę nowej, eksperckiej wiedzy na temat definiowania strategii rozwoju biznesu, analizowania potencjału rozwojowego, podnoszenia konkurencyjności oferty w oparciu o generowanie unikalnej wartości dla klienta 3. Pozyskanie umiejętności korzystania ze wszystkich wdrożonych narzędzi zarządczych oraz diagnozowania efektywności procesów realizowanych w firmie, poprzez wykorzystanie wypracowanych narzędzi, jako elementu wpływającego na zdolność poszukiwania informacji i danych potrzebnych do przeprowadzenia właściwego procesu decyzyjnego. 4. Pozyskanie umiejętności analizowania i skutecznie oceny efektów wdrażanych działań. 5. Pozyskanie wiedzy i umiejętności na temat budowania zaangażowania pracowników i prowadzenia komunikacji z pracownikami w oparciu jasne kryteria oceny.
Drukuj do PDF