Kategorie usług
 
Menu

RODO – bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/01/31/15262/128041
Cena netto 900,00 zł Cena brutto 1 107,00 zł
Cena netto za godzinę 112,50 zł Cena brutto za godzinę 138,38
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2018-03-12 Termin zakończenia usługi 2018-03-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-01-31 Termin zakończenia rekrutacji 2018-02-26
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja FORTIS
Osoba do kontaktu Małgorzata Kuczmik Telefon 881 229 811
E-mail malgorzata.kuczmik@fundacjafortis.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy - uczestnik nabywa fachową wiedzę w zakresie prawa i praktyk dotyczących Ochrony Danych Osobowych. Zdobywa wiedzę w zakresie praktycznych sposobów przetwarzania danych osobowych oraz w zakresie takich zagrożeń jak: fizyczne, techniczne, atak, błąd ludzki i brak wiedzy. Poznaje wymagania UE w postaci GDPR, poznaje sposób na dopasowanie/optymalizację kosztów zgodności Risk Based Approach (RBA) rekomendowane przez GDPR. Zdobywa wiedzę w zakresie ryzyka i strategii postępowania z ryzykiem (podatność, zagrożenia, aktywa) Poznaje mechanizmy kontrolne i standardy ISO 27001. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności – uczestnik zdobywa praktyczne umiejętności w zakresie sposobów bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w wersji papierowej i elektronicznej. Potrafi samodzielnie wdrożyć, utrzymać i doskonalić System Bezpieczeństwa Informacyjnego. Potrafi zapewnić firmie tzw. „RODOodporność”. Potrafi umiejętnie dobrać zabezpieczenia (RBA) do krytyczności zasobów, minimalizować podatność i słabości firmy oraz ograniczyć straty do poziomu akceptowalnego przez kierownictwo. Potrafi postępować z danymi - co ma wpływ na zgodne z prawem przetwarzanie: retencja danych, adekwatność, zabezpieczenia fizyczne, etc. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych - uczestnik posiada profesjonalne kompetencje do samodzielnego prowadzenia zadań, przygotowania wymaganej dokumentacji oraz wdrażania, utrzymania i doskonalenia Systemu Bezpieczeństwa Informacyjnego i współdziałania z systemem bezpieczeństwa informacyjnego organizacji, przedsiębiorstwa. Zdobywa uprzywilejowaną pozycję w przypadku rekrutacji na stanowisko Ochrony Danych i istotnie zwiększa szansę rozwoju kariery zawodowej. Poznaje wpływ wymagań na działania operacyjne firmy od strony procesowej i prawnej IT. Potrafi samodzielnie ocenić przekrojowe podejście organizacji do tematyki danych osobowych - wyzwanie dla przedsiębiorcy: Privacy by design, Privacy by Default, Przenoszalność danych, opiniowanie umów pod kątem wymagań RODO.
Drukuj do PDF