Kategorie usług
 
Menu

Jak budować punkt wyboru w rozmowie handlowej?


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/01/30/15262/127648
Cena netto 1 056,10 zł Cena brutto 1 299,00 zł
Cena netto za godzinę 117,34 zł Cena brutto za godzinę 144,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 9
Termin rozpoczęcia usługi 2018-03-19 Termin zakończenia usługi 2018-03-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-01-30 Termin zakończenia rekrutacji 2018-03-05
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja FORTIS
Osoba do kontaktu Małgorzata Kuczmik Telefon +48 881 229 811
E-mail malgorzata.kuczmik@fundacjafortis.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy – uczestnik nabywa wiedzę niezbędną do prowadzenia partnerskiej rozmowy handlowej opartej o model coachingu potrzeb. Nabywa również wiedzę potrzebną do samodzielnego zwiększania efektywności prowadzonych rozmów handlowych. Uczestnik pozna metody konstruowania punktu wyboru w proponowanej ofercie. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności – uczestnik umiejętnie stosuje zdobytą wiedzę w zakresie stawiania pytań w rozmowie handlowej. Doskonali umiejętności poprzez praktyczną naukę konstruowania punktów wyboru. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych – uczestnik potrafi konstruować punkt wyboru zgodnie z regułami psychologii komunikowania. Potrafi umiejętnie stawiać pytania pogłębione, kontekstowe i retoryczne w rozmowie handlowej.
Drukuj do PDF