Kategorie usług
 
Menu

Podstawowe typy rozmów telefonicznych w biznesie


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/01/30/15262/127624
Cena netto 997,56 zł Cena brutto 1 227,00 zł
Cena netto za godzinę 110,84 zł Cena brutto za godzinę 136,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 9
Termin rozpoczęcia usługi 2018-03-21 Termin zakończenia usługi 2018-03-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-01-30 Termin zakończenia rekrutacji 2018-03-07
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja FORTIS
Osoba do kontaktu Małgorzata Kuczmik Telefon 881 229 811
E-mail malgorzata.kuczmik@fundacjafortis.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy – uczestnik nabywa wiedzę teoretyczną w jaki sposób efektywnie wykorzystać w swojej pracy telefon do kontaktu z klientami. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności – uczestnik pogłębia umiejętności praktyczne prowadzenia rozmów telefonicznych, poprzez wybranie odpowiedniego wariantu rozmowy, adekwatnego do sytuacji czyli dokonuje wyboru pomiędzy rozmową selektywną zimną a selektywną ciepłą oraz akwizycyjną zimną a akwizycyjną ciepłą. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych - uczestnik decyduje samodzielnie o zastosowaniu odpowiedniego wariantu rozmowy w kontakcie z klientem oraz efektywnie umawia spotkania z potencjalnymi oraz pozyskanymi klientami.
Drukuj do PDF