Kategorie usług
 
Menu

Retoryczna sztuka zadawania pytań czyli jak dzięki różnym rodzajom pytań wywierać wpływ w biznesie i relacjach


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/01/30/15262/127568
Cena netto 2 031,71 zł Cena brutto 2 499,00 zł
Cena netto za godzinę 112,87 zł Cena brutto za godzinę 138,83
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 18
Termin rozpoczęcia usługi 2018-03-08 Termin zakończenia usługi 2018-03-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-01-30 Termin zakończenia rekrutacji 2018-02-22
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja FORTIS
Osoba do kontaktu Małgorzata Kuczmik Telefon +48 881 229 811
E-mail malgorzata.kuczmik@fundacjafortis.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy – uczestnik nabywa wiedzę w zakresie 10 rodzajów najczęściej stosowanych pytań w rozmowach biznesowych i negocjacjach. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności – uczestnik umiejętnie stosuje zdobytą wiedzę w rozmowach i negocjacjach biznesowych. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych – uczestnik potrafi efektywnie zadawać rozmówcy pytania w celu osiągnięcia zamierzonego celu.
Drukuj do PDF