Kategorie usług
 
Menu

Jak wykorzystać 3 języki perswazji w argumentacji?


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/01/30/15262/127563
Cena netto 1 375,61 zł Cena brutto 1 692,00 zł
Cena netto za godzinę 152,85 zł Cena brutto za godzinę 188,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 9
Termin rozpoczęcia usługi 2018-03-16 Termin zakończenia usługi 2018-03-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-01-30 Termin zakończenia rekrutacji 2018-03-02
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja FORTIS
Osoba do kontaktu Małgorzata Kuczmik Telefon +48 881 229 811
E-mail malgorzata.kuczmik@fundacjafortis.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy – uczestnik nabywa wiedzę z zakresu posługiwania się językiem wizualnym, audytywnym i kinestetycznym w ramach koncepcji VAKOG. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności – uczestnik stosuje zdobytą wiedzę w trakcie rozmów handlowych, wykorzystuje język perswazji do osiągnięcia zamierzonych celów. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych – uczestnik potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności i wywrzeć wpływ na nieświadome procesy myślowe odbiorcy. Decyduje w rozmowie z odbiorcą o stanach, jakie chce w nim wywołać i używa swoich umiejętności, aby osiągnąć cel.
Drukuj do PDF