Kategorie usług
 
Menu

Autoprezentacja w biznesie – 4 treningi indywidualne


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/01/30/6486/127562
Cena netto 1 760,00 zł Cena brutto 2 164,80 zł
Cena netto za godzinę 146,67 zł Cena brutto za godzinę 180,40
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2018-02-16 Termin zakończenia usługi 2018-03-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-01-30 Termin zakończenia rekrutacji 2018-02-01
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Instytut Przedsiębiorczości i Nowych Technologii Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Wioleta Mederska Telefon 510076211
E-mail info@ipint.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
WIEDZA Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę na temat reprezentowanego stylu mówcy oraz obszarów treningowych, teorii autoprezentacji, podstaw mowy ciała, technik aktywizacji audytorium i podstaw perswazji i wpływu społecznego. UMIEJĘTNOŚCI Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił opanować odruchy ciała, prawidłowo używać gestów adekwatnych do rodzaju przekazywanych treści, wybrać i ustrukturyzować całość wypowiedzi biznesowej, używać technik zwiększających udział, zainteresowanie oraz energię audytorium. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Uczestnik szkolenie powiększy własne kompetencje werbalne i niewerbalne pozwalające na efektywniejszą komunikację z odbiorcami przekazu. Szkolenie składa się z 4 treningów indywidualnych, których celem jest przekazanie najważniejszych informacji umożliwiających przygotowanie skutecznych i efektownych prezentacji biznesowych. Forma szkolenia zapewnia najefektywniejszą naukę, gdyż: • Praca z trenerem odbywa się w formie 1:1 • Uczestnik otrzymuje precyzyjne informacje zwrotne • Uczestnik trenuje najpotrzebniejsze dla siebie umiejętności Szkolenie odpowiada na kluczowe pytania: a. Jaki poziom zdolności prezentacyjnych posiada uczestnik? b. Co należy do jego mocnych stron i jakie obszary wymagają natychmiastowej poprawy? c. Jak panować nad postawą ciała i gestykulacją, aby przekaz słowny był spójny z kinezjetyką? d. Jak stworzyć prezentację, aby treść była idealnie dopasowana do odbiorcy? e. Jakich narzędzi użyć, żeby zwiększyć uwagę i energię słuchaczy?
Drukuj do PDF