Kategorie usług
 
Menu

Oświecenie Finansowe Jednodniowe – Lokaty. Inflacja. Oszczędności


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/01/30/15262/127518
Cena netto 950,41 zł Cena brutto 1 169,00 zł
Cena netto za godzinę 105,60 zł Cena brutto za godzinę 129,89
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 9
Termin rozpoczęcia usługi 2018-03-12 Termin zakończenia usługi 2018-03-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-01-30 Termin zakończenia rekrutacji 2018-02-26
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja FORTIS
Osoba do kontaktu Małgorzata Kuczmik Telefon +48 881 229 811
E-mail malgorzata.kuczmik@fundacjafortis.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy – uczestnik zapoznaje się w ciągu 1 dnia z zasadami działania komputera finansowego. Poznaje metody, dzięki którym nie będzie tracić pieniędzy z powodu inflacji oraz niewłaściwego opodatkowania. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności – uczestnik potrafi zastosować zdobytą wiedzę dzięki metodzie kinezjologicznej obsługi komputera finansowego do obliczania zagadnień związanych z inflacją, lokatami bankowymi oraz regularnym inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych – uczestnik samodzielnie podejmuje decyzje o rodzaju lokaty czy inwestycji w fundusze, nie tracąc pieniędzy z powodu inflacji.
Drukuj do PDF